> Home > 나눔터 > 교회갤러리
 
2015년 4월 19일 특송 - 김호경 목자님, 안미애 목녀님
김희중 2015-04-19 19:03:42 64

       
2015년 어린이주일 노용승 2015.05.04
부활절 연합새벽예배 - 뉴올리언즈 한인장로교회 연합찬양팀 사진 김희중 2015.04.14
 
 
 

하루를 KPCNO로 시작하세요!

7001 Canal Blvd, New Orleans, LA. 70124 TEL : 504-610-8300 DOMAIN NAME : http://www.kpcno.org
Copyright 2016 ⓒ By 뉴올리언즈 한인장로교회(Korean Presbyterian Church of New Orleans). All Right Reserved.